top of page
Common sense is not common

COMMON SENSE
IS NOT SO
COMMON

Aanbod

Vaak is er al een hele weg afgelegd eer volwassenen voor zichzelf of ouders voor hun kind aan meer- of hoogbegaafdheid denken. Dikwijls is er twijfel omdat men er zelf van overtuigd is dat begaafd zijn synoniem is aan slim zijn. Soms komen vragen, bedenkingen, twijfels, … Existentieel of zelfs: "Ik ben toch niet slim?!" Alsof enkel een IQ zou bewijzen dat je begaafd bent.

Bij (vermoedens) van hoogbegaafdheid is het geen luxe om de stap te zetten naar hulp. Want die hulp kan vaak heel erg baten om verder te kunnen groeien, het leven van vroeger te begrijpen en te gaan doen wat in jouw échte basis ligt, wat jou energie geeft.

Tijdens een intakegesprek nemen we de tijd om elkaar te leren kennen. Zo krijgen we beiden een idee of we samen aan de slag kunnen gaan. Vervolgens bepalen we samen welk traject we zullen doorlopen. Hierbij kunnen heel diverse zaken aan bod komen zoals psycho-educatie, (emotionele) intensiteit, het ‘niet gezien zijn/worden’, mindset, onderpresteren, perfectionisme, over- en onderprikkeling, zelfwaardering, … Maar statisch hoeft het absoluut niet zijn.

 

We doen dit in sessies van 50 à 60 minuten. Deze gaan door in een veilige (online of offline) omgeving waar alle onderwerpen, denkbeelden en gevoelens er gewoon mogen zijn, zonder oordeel, zonder verplichtingen.

ABOUT
Ellen Dua

Over mij

Hi!

Ik ben Ellen, partner en mama van een dochter.

Toen we te weten kwamen dat onze dochter hoogbegaafd was, kwamen we, als gezin en ook alle drie afzonderlijk, in een rollercoaster terecht.

Allerlei emoties, onzekerheden en vooral veel vragen staken de kop op. Het voelde op bepaalde momenten zelfs eenzaam aan omdat mensen vaak niet snapten wat er precies aan de hand was.

Daarom wil ik graag ouders van kinderen met (een vermoeden van) meer- of hoogbegaafdheid en mensen die op volwassen leeftijd met hun (vermoedelijke) meer- of hoogbegaafdheid aan de slag willen gaan, begeleiden in hun eigen tocht.

Contact

Ellen Dua bij Zijnskracht

Baarledorpstraat 34 bus 01

9031 Drongen (Gent)

0478 66 82 01

  • LinkedIn

Bedankt voor je bericht! Tot snel!

bottom of page